duminică, 1 februarie 2015

Prezentarea localitatii

Suprafata: 11273 ha
Intravilan: 370 ha
Extravilan: 10903 ha
Populatie: 5870
Gospodarii: 1837
Nr. locuinte: 1998
Nr. gradinite: 5
Nr. scoli: 6
Nr. licee: 1
Numele localitatilor aflate in administratie:
Ostrov, Almalău, Esechioi, Gîrliţa, Galiţa, Buceac
Asezarea geografica:
Comuna Ostrov, este aşezată în extremitatea sud-vestică a Dobrogei, pe Drumul Naţional 3 şi aparţine de judeţul Constanţa. Comuna este încadrată în unitatea fizico geografică a podişului Dobrogei de sud, fragmentat de văi scurte, adânci şi terminate prin limanuri fluviative la vărsarea în Dunăre exemplu Lacul Bugeac.
În cadrul judeţului, comuna se află situată la 130 km de municipiul Constanţa centrul de reşedinţă al judeţului, legătura cu judeţul Călăraşi se face prin trecerea Dunării cu bacul la punctul de trecere Ostrov (Regie) Călăraşi(Chiciu). Traversarea Dunării se face cu bacul zilnic de către S.C. Ostrovit SA .
Activitati specifice zonei:
Agricultură
Creşterea animalelor
Pescuit
Activitati economice principale:
Viticultură - vinificaţie
Pomicultură
Zootehnie (ovine şi caprine)
Obiective turistice:
Cetatea Bizantină "Pacuiul lui Soare"
Mănăstirea dervent cu "Izvorul Tămăduirii şi Crucea de Piatră Tămăduitoare"
Ruinele cetăţii "Durostorum"
Alte situri arheologice
Evenimente locale:
Ziua eroilor
Facilitati oferite investitorilor:
Posibilitatea concesionării şi închirierii de terenuri intravilane şi extravilane
Facilităţi de exploatare a resurselor minerale din zonă (piatră şi nisip)
Construirea unui sat turistic dobrogean
Proiecte PHARE şi SAPARD în agricultură
Proiecte de investiţii în agroturism
Proiecte de investitii:
Construire sitem de canalizare şi staţii de tratare a apei uzate în localitatea Ostrov şi modernizare drumuri
Proiect transfrontalier Ostrov-Silistra ape comune probleme comune
Construire sală de sport